Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Glettova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jedináková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bižová Martina, podnikateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemčoková Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gagová Petra, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pastvová Ivana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zichová Alžbeta , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poráziková Mária, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sitár Marian, el. inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondruš Igor, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Benikovská Rozália, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mokrišová Mária, Fyzioterapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • SEVCIKOVA DANA, UCITELKA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vološinová Erika, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štofirová Mária, sam odb. referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefanec Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvath Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fusek Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marek Šoltés, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ľubová Marcela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kožuchová Mária, univerzitná profesorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Franeková Beáta, žena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hornáčková Andrea, špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čerňanská Mária , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turzová Helena, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomovičová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smiešková Katarína, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mesarošová Renáta, podnikateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregorová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jarabica Róbert, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vinczeova Alžbeta, zdr.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kudryova Dana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nezhoda Vojtech, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ševčíková Beata, administr.pacovník, Hlavná 157, 906 38 Rohožník
 • Baláž Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bogárová Mária, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Porázik Juraj, manažér, L. Dérera č. 4, 831 01 Bratislava
 • Geleneky Juraj, computer engineer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štofej Michal , hudobník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mecir Marek, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stupinský Štefan, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stupinská Mária , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricíková Eva, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • baranova jozefina, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricík Miroslav, grkat. kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halža Pavol, cirkevný pracovník , signatár si neželá zverejniť adresu
 • krajcovicova maria, odborny asistent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyskočová Iveta, lektor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šencová Helena, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyskoč Ferdinand, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červeň Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Aringerová Marta, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šimalčíková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marko Jozef, salezián-kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikloško Jozef, vysokoškolský pedagóg, predseda OZ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanček František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macháčková Jana, učitelka na ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dravecka Maria, lekarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mokrišová Mária, obch. ref., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repko Ján, SBS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bukovecký Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselský Juraj, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jacková Marta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Votroubek Petr, RAD asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vítek Bohumil, Podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vašková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Reháková Zuzana, učtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vöröšová Lucia, ošetrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Madzík Jaroslav, Administrativa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juraj Betak, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dragošek Edmond , živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Biž Dušan , geodet, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zimenová Jana, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Baťková Barbora, št.zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dugovic Marcel, veduci odd., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fiala Stanislav , technik, Ľubovnianska 18, 85107 Bratislava
 • Högerová Mária, mzdová účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malinova Elena , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačišin Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kiššová Maria, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bekeš Pavol, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šinaľ Viliam, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • martina požonská, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačinská Eva, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balažia Ján, Stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehocký Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlík Vladimír, chemický inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belák Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vámoš Rudolf, informatik, Istebnícka 104, 91105 Trenčín
 • medlenova eva, zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maxa Petr, programátor, Žltá 11, 010 03 Žilina
 • Kuchár Ondrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magat Peter, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zimenová Mária, študent, Májová 620, 013 03 Varín
 • Močková Eva, laborantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Močko Ľubomír, konateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hmírová Daniela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bučkuliaková Lýdia, správca aplikácií, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bučkuliak Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • genova maria, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • golis michal, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valo Andrej, Student, Pri doktorovi 405, 95608 Horne Obdokovce
 • Rehak Pavol, výtvarník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šulavík Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sofková Eliška, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • mestanova lenka, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • broda slavomir, prostejovska43, 08001 presov
 • Hortová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repková Juliana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • košúthová Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Darák Jozef, metrológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ulíková Milada, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vranová Daniela, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masaryková Zuzana, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenghartová Katarína, asistentka riaditela - teraz na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ambrová Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valábková Gabriela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valábek Andrej, dizajner, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jechová Stanislava , laborantka v důchodu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štefanovičová Jana , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Draho Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drahová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hnaticova Mária, úradnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Antalík Štefan , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strelka Roman, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Staudt Michal, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Václav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefancová Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinko Anton, vedúci skladu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinkova Ľudmila, administrativny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • pipka Anton, chatár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pečková Terezia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting