Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Čelková alica, zdravotník, teológ, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štúň Marián, študent, Višňové 48, 01323 Višňové
 • Láslofi Igor, duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zikešová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyskoc Michaela, Statistical Analyst, Osvaldova 55, 91701 Trnava
 • Žolnírová Katarína , manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mandák Gabriel, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuljovský Pavol , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuljovský Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • michalec milan, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schwarz Mário, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kováčiková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • tuzinska lucia, matka, prekladatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nosalová Andrea, Zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bajerová Magdaléna, Pastorační asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Goňová Terézia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petríková Adriana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fridrich Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ontkovičová Katarina, Dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ontkovič Štefan, Robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gerboc Jaroslav , živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gerbocová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gerboc Michal , Invalidný dochodca , signatár si neželá zverejniť adresu
 • podolsky michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubeková Jana, kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubek Vladimír , železiar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tekeľová Katarína, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horecký Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolník Pavel, zootechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rakosova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jarabeková Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vidová Renata, Zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Flajžík Pavol, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zonová Gabriela, študentka pedagogiky, D. Jurkoviča 432/32, 90632 Brezová pod Bradlom
 • rabarova lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cichá Erika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cichý Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kořínek Pavel, projektant-statik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václavíková Mária, Keramička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekárová Marcela, učteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straková Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sitar Mark, Pastor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrčková Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyskocova Petra, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kabáčová Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hudecová Darina, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peciar Adam, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kridla Ondrej, obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajkovská Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajkovský Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • valabik marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomek MIchal , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majirský Jozef , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majirská Katarína, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlák Peter, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gerbocová Katarina, Materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gerboc Michal, Robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • vransky tomas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľová Ľudmila, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovať Juraj, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • michalcova anna, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Slavkovsky Vladimir, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pocsikova Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Letenajová Terézia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repelová Adriana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maruniaková Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sláviková Dana, opatrovateĺka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrivík Pavol, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lišková Irena, učtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brachtlová Katarína, úradnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrivíková Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Havlíková Zuzana, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sventek Michal, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kollarova Zuzana, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svetlikova Lenka, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cichá Mária , zdravotná sestra v.v., Hlinky 48, 091 01 Stropkov
 • Poljak Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuplata Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Ľubica, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • trnovec svorad, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varga Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hardonova Agata, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolníková Katarína, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dráb Pavol, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bošácka Kristína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bošácka Kristína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Staníková Mária , účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kudelova Petra, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lorenc Martin Václav, Student VŠ, U Kasáren 1375/3, 293 01 Mladá Boleslav
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fulopova Terezia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rukavicová Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rábarová Monika , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olšavská Ružena, admin. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Monišová Katarína, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kolnikova zuzana, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hátasová Oľga, soc. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neumannová Anna, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačovčinová Lucia, manazerka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Antalová Jana, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Antalová Anna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčiová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčiová Adriána, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sadecky Jozef, referent zakaznickeho servisu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • HREBLAYOVÁ OĽGA, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galvánek František, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cimbakova Viera, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravčík Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Radičová Petra, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konkoľová Regína, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • SCERBAN Miroslav, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gulašová Monika, Materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibula Anton, Plemenársky zootechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibulová Ľudmila, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sitar Jan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juríková Silvia, mamička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Menova Silvia, reholna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Staníková Janka, recepčná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Remeteiová Agnesa, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Binder Viktor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valentova Ludmila, provozní účetní, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Högerová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sobôtka Ľudovít, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sísová Viera, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szabová Silvia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Camberová Martina, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačkorová Eva, odborný asistent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sýkorová Ľudmila , vrátnička , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrehová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehotkai Erik, Technický nákupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudakova Eva, opatrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dreveňáková Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zvědělíková monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karpielová Terézia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáborová Helga, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusinkova Andrea, Študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohutiarova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paľovová Anna, kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paľov Juraj, stolár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohutiar Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paľovová Júlia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting