Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Mazurova Helena , matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazurova Maria, Lektor anglickeho jazyka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ulčáková Anna, rehoľ. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mydla Jozef, duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalcova Bibiana, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláček Jiří, Duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorská Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Petrášová Jana, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Morozová Zuzana, vychovávateľlka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švančárková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hospodár Michal, kňaz-padagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kormaňáková Zuzana, Študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cuninkova Marta, administrativa v TV LUX, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulová Alexandra , pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobiasova Viera, osetrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabišík Jozef, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • HUMAYOVÁ Mária, odborný referent ekonomiky, Mlynské Nivy č. 4, 811 09 BRATISLAVA
 • Filipek Andrej, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Thüringerova Zuzana, t.c.na MD/RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sumilasova Mária, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmetova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulovský Tomáš, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Toporcerova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kučerák Robert, Duchovná šlužba, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Habšudová Jana, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klepáč Juraj, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boššániová Dana, mzdová účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sorád Juraj, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Faltusová Mária, Hebamme, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Siegelová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kilianová Katarína, pedagogický pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Orenič Peter, pracovník v školstve, Dominikánske nám. 13, 043 43 Košice
 • Janega Lukas, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabela Pavol, Sales manager, Hlinené 266, 023 54 Turzovka
 • Kuzma Jozef, projektant statik, Černyševského 5, 851 01 Bratislava
 • sobotova michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polakova Stanislava, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vozárová Zuzana, reholna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Selepová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláčková Martina, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotna Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klepáč Ján, energetik, Oravská 18 , 82109 Bratislava
 • Cehuľa Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žákovic SchP Ján, kňaz a pedagóg, Ul. Dr. Kautza 17, 900 21 Svätý Jur
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Klepáčová Eleonóra, etnologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Keršnerová Radomíra, právník, Banskobystrická 7, 621 00 Brno
 • Konečný Josef , ekolog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cehuľa Marián, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janoviaková Renáta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Velgáňová Mária, Detská lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kormaňák František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Skaličková Jana, dělnice, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajnoha Peter, project manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kormaňáková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajnoha Marián, zamestnanec štátnej správy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olejar Jaroslav, Trener, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajnohová Eva, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cehuľová Ľubomíra, teológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuzmova Eva, asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kružliak Ján, Smolenická 8, 85105 Bratislava
 • Šimai Jozef, vinár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macková Jarmila, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neupauerová Lucia, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrodkova Andrea , na materske dovolene, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Staszowski Kamil, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrodek Miroslav, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pisarovicova Otilia, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pisarovic Anton, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pisarovicova Jana, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pisarovic Peter, geodet, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščasnár Vladimír, Obchodný manažér, Nálepkova 2, 900 27 Bernolákovo
 • Němečková Marie, lékařka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chalachánová Michaela, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kudjakova Marieta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartoš Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jura Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Senk Slavomír, študent, Víťazovce 80, 067 24 Lukačovce Humenné
 • Kutyova Zdenka, disponent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravčíková Miroslava, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adam Miroslav, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Panáková Alenka , důchodce - učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrbinárová Gabriela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mäsiarová Dana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zrubec Ondrej , student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žalúdková Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Velebová Sylva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Meliško Michal, študent, Ľ.Štúra 5, 990 01 Veľký Krtíš
 • Pavlak Peter, stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuhajdova Bibiana, student, Matuskova 1649/8, 02601 Dolny Kubin
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kočalková Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kečkéšová Bernadetta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Latáková Mária, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čapčík Ján, štátny zam., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minárik Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáčková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fričová Lidmila, profesorka SŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timčáková Adriána, študent vš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bučko Ladislav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škovierová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kadlečíková Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kobierzycki Tadeusz, profesor filozofii i psychologii, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kabat Milan, Programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Franek Franciszek, lékárník, Protifaš. bojovníků 8, 73701 Český Těšín
 • Kall František, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedmák Jozef, Teológ, Nad Lúčkami 45, 84105 Bratislava
 • Makúchová Lucia, učiteľka anglického jazyka, Školská 550/7, 010 04 Žilina
 • sukopová terézia, učiteľ, studenohorská 2B, 84103 bratislava
 • Buchta Tomáš, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravcová Michaela, invalidní důchodce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurkovičová Edita, študentka Vš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bergerová Jarmila, t.č. nezaměstnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubčáková Marta, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stejskalová Eva, matka v domácnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poživil Josef, učitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • STEIDL Doc.MUDr Ladislav, lékař, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlásková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vaníková Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Privarčák Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozlaiová Margita, Bukureštská 5, 040 13 Košice
 • Liberko Róbert, Letná 39, 04001 Košice
 • Nozdrovický Juraj, súkromný podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nozdrovická Barbora, dobrý anjel v komunite Cenacollo, A. Hlinku 55/57, 92101 Piešťany
 • Mihalicova Hana, vychovavatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nozdrovická Emília, štátny zamestnanec, A. Trajana 18, 92101 Piešťany
 • Megyešiová Helena, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laškoty Ľuboš, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kráľová Dagmar, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartoška Patrik, vedúci oddelenia kultury, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting