Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Toth Ľuboslav, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Marčák Vladislav, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horna Šimon, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bédiová Michaela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Oprendeková Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Knapová Erika , fakturantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Knap Karol, gréckokatolícky kňaz, Sady nad Torysosu, 04441 Košice
 • Straková Stanislava, študentka psychologie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Copkova Lenka, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babálová Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čurmová Štefánia, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stuchlý Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • pallo vladko, signatár si neželá zverejniť adresu
 • urdova viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skala František, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Papáč Vincent, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kovaova Maria, organizator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Redajová Gabriela, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slusna Anna, reholna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollár Tomáš, Vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Římovská Zdenka, duchodce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zvijáková Viktória, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tokarčíková Marta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • martonova daniela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobrovičová Antónia , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krivulcikova Margita, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vancova Kristina, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • simoncicova natalia, student strednej skoly, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brecelj Radoslav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petriková Mária, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamčík Miroslav, HR konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kožuchová Veronika, na materskej dovolenke, J. Alexyho 1/A, 84101 Bratislava
 • Kožuch Peter, ekonóm, J. Alexyho 1/A, 84101 Bratislava
 • Rambalová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaľková Monika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tancarova Monika, zdravotnícky asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Muchová Mária, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Knaze Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Höger Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • budosova nikola , student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Greyová Alena, úřednice, Cuřínova 586, 142 00 Praha
 • Dohnal Jan, katolický kněz, Jungmannovo nám.18, 110 00 Praha
 • Šimek Vladimír, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rendeš Juraj, kňaz, Hlavná 81, 080 01 Prešov
 • Malach Antonín, úředník, Třebíč, Slavice 89, 67401 Třebíč
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rušin Ján, pilot, Nová Lesná 297, 069 86 Nová Lesná
 • Habovštiak Jozef, roľník, Krivá na Orave, O2755 Krivá na Orave
 • Susienka Tibor, Stolar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tomasova Alena, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomasov Stanislav, zamocnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Povalova Maria, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hadbavná Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harkulicova Lea, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolarovičová Romana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valacsayová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galliková Mária, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koščáková Anna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halčinová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Makovníková Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • lenyi peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lašo Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hornáčková Gabriela , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohlová Monika, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štefanides Samuel, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • povala peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuffová Elena, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Judinyova Stanislava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • chovan sebastian, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Srsnova Henrieta, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trúsik Pavol, študent, Hurbanova 156/68, 916 01 Stará Turá
 • Bielová Janka, očná optička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielová Mária, univerzitná profesorka, Západ 1054/29, 028 01 Trstená
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Špinerová Dominika, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusinkova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Selepova Alžbeta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gregorová Katarína , výchovný pracovník, Rozkvet 2011/20-16, 01701 Považská Bystrica
 • Vlčáková Viktória, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanková Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehotská Martina, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchta Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Littva Ferdinand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laššáková Katarína, zasielateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janoťáková Margita, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straková Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • cpin andrej, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spišák Jozef, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricová Slávka, administrativny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lieskovská Denisa, učítelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žembéry Tomáš, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tůmová Jaroslava, důchodkyně, Vojáčkova 746;, 196 00 Praha 9
 • mokry marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Choborová Helena, školský špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kiszel Martin, bezpečnostná kontrola, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čekľovská Iveta , referent, Moravany 214, 072 03 Moravany
 • Špirengová Mária, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špireng Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajduch Domink, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rádková Dora, účetní, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krejčí Rudolf, IT manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komárová Žofia, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Komárová Ivana, Študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balčáková Agáta, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dujava Cyril, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Barilla Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Farkašová Helena, technický pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valčičák Miroslav, starosta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sosa Gabriela , módna návrharka, Hapákova, 08006 Ľubotice
 • gajdošová monika, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škoviera Andrej, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fialova Stanislava, Učiťelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Medelský Borivoj, hud.dramaturg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fiala Juraj, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikuláš Dominik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dráb Milan, Autolakovac, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buchta Michal , Zvárač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šáleková Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grígerová Martina, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurčová Božena, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zelenecky Gabriel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mériová Kristína, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cichý lADISLAV, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrózová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Debnárová Edita, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cehuľa Daniel, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting