Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Skombarova Alzbeta, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pös Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajdínová Alena, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vranová Eva, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václavik Daniel, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vranová Eva, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mačňák Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • valek lukas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmejkalová Lenka, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špaček Ján, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanacikova Lucia, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mackovjak Šimon, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Biž Dušan, geodet, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žarnay Marek, Ing., Konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyhnal Roman, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláčková Mária, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baránková Andrea, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neupauerová Lucia, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balúnová Tatiana , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ružbarský František, referent predaja, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babic Peter, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Imrišek Róbert, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veronika Vicenová , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vicen Martin, študent medicíny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laurenčík Ján, konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cingeľ Igor, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szitova Jolana, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Pavel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galdunová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čerňanský Ladislav, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Môciková Romana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babjaková Daniela , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosnáčová Anna , adminis.pracovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szitova Miroslava , metodik,pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaľková Anna, uciteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bano Gregor, fyzik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchalová Ľubica, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • paňková helena, soc.pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andrášová Mária, student (doktorand), signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martinkovič Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Füreková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sokolova Veronika, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Feketeová Maria, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Griglák Ján, kontrolór v Q laboratóriu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Grigláková Bernadeta, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koseček Miroslav, IT Consultant, Včelárska paseka 1, 04001 Košice
 • Vlček Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grigláková Zuzana, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grigláková Ivana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holúbek Jozef, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holásek Ivan, technológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rapošová Martina, učiteľka, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabuš Martin, Sucháčkova 4400, 036 01 Martin
 • Noskovič Kamil, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polakovič Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlúbik Miroslav, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sokol Milan, Brezova 17c, 82107 Bratislava
 • Trenklerová Denisa, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chomova Alexandra, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žiak Matej, Jura Hronac 5, 01015 Žilina
 • schmidt peter, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krippel Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cabúková Eva, mzdárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorská Kateřina, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Maléřová Anna, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Naďová Katarína, HR konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Branický Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čujová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páterek Štefan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Troščáková Katarína, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolesárová Katarína, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štofirová Mária, sam. odborný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolesárová Marcela, admin. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišák Juraj, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nováková Mária, historička - archivárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fačkovec Marek, inžinier železničnej dopravy, Prednohorská 191, 92555 Vinohrady nad Váhom
 • Gendiarova Monika, vychovavatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bittšanský Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gendiar Andrej, fyzik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Raučina Ján, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnovcová Katarína, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kubisova lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukačovská Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalík Marian, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zelik Vlado, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlásková Kristína, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabian Martin, elektroinžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlík Radovan, novinár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juck Dávid, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dluhý Rastislav, kat. kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valach Lukáš, študent, Jedľová 19, 96001 Zvolen
 • Strapcová Danica, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borovská katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sálusová Eva, TAP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovácsová Mária, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Launer Daniel, Dobrovoľník, J. Cikkera 12, 962 31 Sliač
 • Jureníková Helena, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehocká Elena, inv. dôch., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomová Anna , referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáček Ján, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Banková Irena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Thurzo Vladimír, kňaz a VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bankovová Janka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bankov Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rosáková Lucia, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Noskovičová Maria, lekár, V Záhradách 29/a, 811 03 Bratislava
 • Halčínová Lucia, office manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jandurova Lucia, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčová Mária, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlubikova Elena, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tadialová Jana, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frčo Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lovič Ing. Mgr. Maroš, rímskokatolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Richnavská Mária, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nečas Alexander , robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juck Alfonz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ševčík Jaroslav, senior analyst in bank, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Noskovic Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Granátová Eva, adm. pracovník VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Margitová Kamila, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nováková Katarína, vedúca referátu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petercová Terézia, zdrav. sestra , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hušeková Kristína, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peterec Miroslav, elektroinžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šutara Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baluchová Kvetoslava, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dekanova Alexandra, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pastorová Mária, vysokošk. učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janečková Katarína, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Puciova Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurčenko Vladimír, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Warchal Bohdan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liskova Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ing. Grejták Peter, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • majda viliam, manažer, j.martaka, 03608 martin
 • Lukac Ivan, zamestnanec banky, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupa Michal, teacher, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Manik Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pavlásek Pavel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čonková Katarína, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Richtarik Matúš , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ján Kohut, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis


Platon webhosting