Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Nemček Peter, predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dobrovská Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bajčičáková Marta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dafčík Marián, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palečka Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláž Vladimír, informačné technológie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smigova Luboslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hraskova Jana, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Peter, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Záborský Vladimír, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorová, Mgr. Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanušová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanuš Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trstenská Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lošonská Mária , živnostníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnovec Stanislav, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chmelíková Ilsa, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chmelík Bohumil, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lindenthalová Miroslava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šipulová Alžbeta , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rakús Maroš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Halčinová Rozália, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slebodníková Jana , detská sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slebodník Miroslav, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Greždo Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Arbet Ján, automechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filippová Daniela, Pharmacy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Arbetová Zita, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Arbet Miroslav, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filipp Dominik, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holeščák Branislav, súkr. podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holeščáková Gabika, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holeščák Miroslav, inval. dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holeščáková Anna, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holeščák Marián, informátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Holeščáková Mária, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrvová Anna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rakárová Marianna, informátorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargová Gabriela, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kičinová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jablokovová Katarína, učiteľka husieľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorecká Otília, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomašáková Anna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Ján, inval. dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masarovičová Eva, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Biskupská Remigia, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bečicová Zita, ekonóm-teológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Komorová Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • habanikova martina, robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnovcová, Bc Terézia , zdravotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magdina Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zilka Miroslav, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnovcová Jana, odborná poradkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Milková Helena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobrenkova Lenka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pytelova Jaroslava, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smitekova Jana, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vencková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gombitová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žitná Mária, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stahovec Vladimír, Katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Puškášová Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magda Martin, Projektant, Víťaz 406, 082 38 Víťaz
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bačová Mária, učiteľla, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fremalová Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fojtík Boris, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pitoňáková Ingrid, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavelka Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tomek Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolčák Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kršák Štefan, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačovčinová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačovčinová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Raclavská Mára, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šudík Alojz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Otavková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzubaj Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melnik Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Medzníková Valéria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kličová Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kulanová Oľga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melníková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozáková Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurdíková Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karchová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Weissová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kačmár Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dančová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Otavková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Otavková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Meričková Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáčová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gergeľová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáčová Pavlína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balentová Jolana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jusková Matilda, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bazárová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jusková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Madžová Eliška, finančný poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartková Oľga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lišňáková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosťová Jolana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macejová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cárová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Otávková Jolana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáčová Pavlina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janošová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jancusková Albina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Milčáková Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melnik Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bazárová Mariana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bazár Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Milčák Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Otavka Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáčová Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáčová Berta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bazár Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karnaj Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Milčák Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozáková Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Meričko Adrián , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karvajová Ľubov, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peter Kozák , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miroslav Turčík , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klič Cyril, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grecová Rénáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Otavka Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majorová Jozefína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kunášová Kamila , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Erika Žinčáková , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Milan Milčák , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bártková Jozefína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Otavka Andrej , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Otávková Jolana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrehovčíková Verona, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáč-Kučová Ľubica , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korchová Jozefína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melničáková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabolová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šturdíková Monika, štátna správa, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting