Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Molnárová Rozália, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselský Stanislav, operátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rabatinová Slavomíra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poliačiková Eva, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rothova Gabriela, ekonóm, Uralská 31, 05801 Poprad
 • Takáčová Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bunda Michal, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slobodník Ladislav, medik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Graňák jnr Blažej , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Graňáková Mária , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Graňáková Margita , úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Graňák Blažej, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haluza Jozef, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matajzová Marcela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Łuba Adam, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petruš Lukáš, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tulinská Marcela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Berberichová Mária , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demčák Dušan, starosta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konevalová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kromkova Mária, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Budzáková Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gaál Vladimír , živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bumbalova Helena, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fecko Marcel, Vodič z povolania, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Margetaj Vladimír, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mielczarek Barbara, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Ivana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kuźniar Piotr , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kiseľová Zdenka , krajčírka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pramuková Anna, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Medveczka Anna, Jaskovy rad 161, 83101 Bratislava
 • Medveczky Ladislav, Jaskovy rad 161, 83101 Bratislava
 • Maurey Lenka , lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • svancerova zuzana, porodni asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Knapek Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ullmannová Jana, administrativní pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korineková Dana, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slebodníková Adriana, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slebodník Jaroslav, mechanik el.zariadení, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javorová Helena, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javor Peter, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sekeráková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejová Jozefína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repelova Monika, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pillár Miroslav, kňaz - učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skladana Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľová Ivana, doktorandka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tokač Petro, diplomat, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovancova Sylvia, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kriššova Anna, upratovačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kriss Pavel, VO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Durcová Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štyrák Ondrej, IT admin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • zaťková martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Durcová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubova Petra, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakub Peter, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • VACZIOVA MARTA, veduca kina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ungvarska Juliana, detska sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krišš Dominik, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • petrikova stefania, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotríková Anna , manipulantka pri výrobe, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blahová Anna, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lipovská Mariana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lalíková Darina, architektka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlásek Jozef, Projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Loduha Rudolf, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Anrdascikova Kristina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Loduhová Helena, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brišová Dominika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Briš Anton, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brišová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pavelková st. Mária, babička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavelková ml. Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Motyková Iveta , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavelka Vladimír, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dzurjanikova Blazena , mama, Topolianska 218, 07101 Michalovce
 • Belová Jana, admin. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • DANKO STEFAN, STUDENT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Balážová Mária, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Mária, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalčík Roman, pracovník kontroly kvality, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hroch Peter, projekt manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bauerova Gabriela, salezianka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bauerova Gabriela, salezianka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • peciar michal, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Klusová Daniela, Referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jombík Pavel, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kuchta Gabriel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lačná Viera, ID, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • virostkova adriana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šutko Daniel, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jíchová Monika, porodní asistentka, Pavlouskova 4431/5, 70800 Ostrava-Poruba
 • Chabaľová Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sotáková Beáta , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melnicakova Barbora, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čepová Štefánia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Havrila Marek, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barvirčáková Lenka, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovalčík Ján, ekonomický analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bukovský Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janičova Simona, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bilek Silvia, zdravotna sestra, Erlaufstrasse 32/3, 2344 Ma.Enzersdorf
 • Eštočinová Ivana, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kubiš Juraj, učiteľ, Detvianska Huta 90, 962 05 Hriňová
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hančariková Oksošová Mária, študent, Moskovská 12, 05901 Spišská Belá
 • hančarik peter, učiteľ, moskovská 12, 05901 spišská belá
 • Lenártová Beata, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vojtašák Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrmová Júlia, učiteľka, Školská 15, 968 01 Nová Baňa
 • Hrmová Júlia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kamenský Rudolf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hrkut Jan, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ratica Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mačejková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaško Miroslav, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusnák Stanislav, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šipošová Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Habalová adriana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting