Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Tomešová Adela, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malaťák Ján, Ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Češeková Božena , Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvátová Helena, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čeremetová Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čabáková Mária , Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudák Jozef, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáková Irena, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fedorová Božena, Pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šamulková Anna, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vasková Eva, Opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macková Helena, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martonová Janka, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Perháčová Mária , Zamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klecová Magda, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Freňáková Marta, Nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stankováj Andrea, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Freňák Anton, Robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svatušková Veronika, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svatuška František, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šargová Anna, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kocaj Jozef, Konateľ f., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocajová Jana, Fytoinšpektorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cman Jozef, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dudrák Jozef, Robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Becová Eva, Robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sitarčík Dušan , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javorský Emil, Robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Legdanová Anna, Úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šutková Mária, Robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednár Ján, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednárová Mária , Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajovský Ján, Št.zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pollák Jozef, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Popčáková Jana , Opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Popčák Jozef, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáč Vladislav, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kerekréty Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tirpák Jozef, Št.zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andrejčík Emil , Robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beca Štefan, Elektrikár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černigová Ružena , Sanitár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michálková Gabriela, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slaninová Anna, Nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajniš Ján, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajnišová Mária , Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čekovský Kamil, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šustekova Anna , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zelinka Štefan, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zelinková Terézia, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štenková Adriána , Det.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rakus Michal, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Geregáčová Eva, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paľúch MUDr.Mgr.Štefan, lekár, diakon, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Praščáková Adriana, Úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danieliszová Irma-Mária, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rišková Helena, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrubovčáková Mária, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Megelová Viera, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buksová Valéria, Nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Regenda Juraj , Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hivková Gabriela, Zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Regendová Mária, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalanin Samuel, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šepeľová Eva, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šepeľa Jozef, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gulyásová Miriam, Policajt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Broďáni Dušan, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hennel Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargovič Vladimír, Učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stehlíková Zuzana, Študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stehlíková Iveta, Robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marušáková Anna, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Becová Viera, Nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvátová Valéria, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rujaková Marta, Robotníčka na SZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivančová Mária, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karoľ Pavol, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karoľová Terézia, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Džupina Jozef, čašník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podhájeczká Dagmar, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dembická Mária, Ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gavaľová Anna, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cabalová Helena, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Homroková Božena, Lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baran Jozef, Vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baranová Magda, Robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lauda František , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lauda Matej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laudová Štefania, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Daňko Vincent , Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drotárová Ľubica, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laudová Mária , Zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hodorová Oľga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jusková Jana , Študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednarikova Janka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petro Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Džupina Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polačková Agáta, Chem.inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzemjanová Alžbeta, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefániková Anna, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefániková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimko Štefan , Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brečková Anna, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makarová Katarína, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Anna Hudinová, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomečko Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pristášová Valéria, Robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Feiglová Anna, domáca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žipajová Daniela, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáč Marián, Robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tkáčová Alena, Kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielavská Božena , Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plančárová Mária, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boháč Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaleta Michal, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Meľuchová Mária, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Anna Ščerbáková, Zdravotníctvo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Džupinová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žegoriaková Andrea, Študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žegoriak Peter, Vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jevčáková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straňavská Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Džupina Karol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sninčáková Anna, Zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Češek Ján , Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Češeková Božena, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schinová Katarína, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Banková Irena, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harasimová Pavlína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Millá Gabriela, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dušáková Mária , Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kasaničová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavúrová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šepeľová Ľudmila , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinová Alena, Referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vilčková Kamila, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vilčko Vincent , Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlár Gerhard, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Králová Irena, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macko Jozef, Úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vajs Vladimír, Živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtko Peter, Živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tribulová Mária, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tribula Milan , Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Povchan Jozef, Robotník, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting