Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Cuninka Augustín, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leskovsky Branislav, Ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fábiková Danica, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harmadiová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kulich Tomas, controller, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vachanová Alžbeta, študent, Ľ.Podjavorinskej 132, 920 03 Hlohovec-Šulekovo
 • Majtanikova Viera, Terapeutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Imrich, salezián kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolska Ernestina, administrativna pracov, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blašková Júlia, vedúca úseku , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rothová Helena, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holubová Marta, Soc.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Berta Jozef, kňaz, Solivarská 45, 08005 Prešov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ficik Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horváth Miroslav, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Říčková Martina, Administratorka, Rozkvet 2037 75, 01701 Považská Bystrica
 • Némethová Kristína, učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maníková Helena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajíček František, informačné technológie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sekacova Ivona, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchovský Peter, vo výrobe, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubas Mário, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vavráková Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdoš Peter, Ladzianskeho 8, 83101 Bratislava
 • Masláková Lucia, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Czingelová Marta, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Magdaléna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Árendášová Júlia , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuricová Agnesa , pedagogička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Semanová Eva, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juhaniaková Eva, 9.Mája 35, 97703 Brezno
 • Padyšáková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vanľová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hančar František, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kavoň Rastislav, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kavoňová Veronika, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plskova Jozefa, Učiteľka, Bulharská 11, 01008 Žilina
 • Kralikova Nadezda , psycholog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vadkerti Jozef , katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimurdová Viera , zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kostialova alena , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barejová Slvomíra, Invalidná dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlásna Denisa, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekarcikova Jarmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Staskova Beata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • budzakova rozalia, ucitelka nv, signatár si neželá zverejniť adresu
 • majda viliam, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petreková Mária, dôchod.,, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimčovičová Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durčáková Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chlebcová Júlia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaľová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zdilyová Verona, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pálová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holčíková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svatová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrenáková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šusteková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zabáková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Puha Vira, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kandrová Elena, zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mandulová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Králiková Adriana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švaňová Erika , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salčák Ján, IT projektový manažér, Kajal 28, 92592 Kajal
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sloboda Stanislav, Živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slobodová Katarína, Učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gress Vladimir, Bank.uradnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gressova Elena, Mag.farmacie, Terchovska 4, 040 01 Kosice
 • Ovčariková Jarmila, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajduch Michal, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maťo Miroslav, farár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • leskovska katarina, materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lobotka Peter, vyskum, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galicova Margita, Šička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mariničová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bosnak Andrej, student, Jazdecka 14, 93101 Samorin
 • Dufka Vlastimil , kňaz, VS učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malotová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malota Dušan , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fabík Branislav, katechét, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ravingerová Elena, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hučková Mária, administrativna pracovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Briššová Andrea, Študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čačková Zuzana , ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Goriľová Erika, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubovičová Kvetoslava, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minichová Margita, vedeckopedagogický pracovník, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaňová, Ing. Katarína, rozpočtár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • petko ivan, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turinic Alojz, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Panáková Jana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosturova Lucia, nezamestnana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Saloňová Zuzana , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaňo Jozef, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Racek Pavol, teacher, Prostejovská 95, 080 01 Prešov
 • Kopincova Jana, doktorandka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skladaný Branislav, geodet, signatár si neželá zverejniť adresu
 • gardoš matej, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Molčániová Marta, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bišáková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brachtýrová Bibiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Taňkošová Agáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grísová Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamičková Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čimborová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hoyda Diana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babišová Anna, dôchod., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mandulová Lucia, zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boškajová Helena, zdr. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kráľovičová Soňa, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovancová Stanislava, Zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dravecký Pavol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Roman Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Briššova Helena, prev.pracovnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Seč Martin, Konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bernátová Otília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pisarčíková Anna, Chemička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Farkšová Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brindzková Marcela, štud. referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dická Jana, Oerátorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harakaľ Michal, Kňaz, Dlhé ned Cirochou 532, 06782 Dlhé nad Cirochou
 • Haverlík Marián, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hodásová Viera, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikolajova Agata, nezamestnana, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting